WAP1

Meesterteken WAP1 is het meesterteken van Weduwe A. Pluut Jr

die werkzaam was in Schoonhoven van 1937 tot 1971.

Arie Pluut was de eerste Pluut die zich in 1828 in Schoonhoven vestigde, een zilversmidsdynastie van zes generaties die oud eindigen met de gedwongen sluiting van De Koninklijke Zilverstad in 2009.

De Pluut zilversmeden maakten vooral klein zilverwerk zoals theelepels, gebaksvorken, suiker- en theeschepjes en boeksloten. Drie van de Pluut zilversmeden werkten in een witte woning aan de Scheepmakershaven. De ‘Pluuts’ heten eigenlijk ‘Polut’. Het waren gevluchte Franse Hugenoten. De naam werd later door de Nederlanders verbasterd tot ‘Pluut’.

In onze begin jaren spaarde de eigenaar van De Koninklijke Zilverstad, een Pluut, zilverwerk van zijn voorvaderen. Helaas is de Koninklijke zilverstad in 2009, die nog over goede zilversmeden beschikte, overgegaan in de Bredemeijer Groep, een handelsmaatschappij zonder zilversmeden.

Voor meer informatie over de bedrijfspanden van de Schoonhovense zilversmeden en hun historie klikt u hier

Type Keuren na 1813
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend
Voornaam Weduwe Arie
Tussenvoegsel
Achternaam Pluut Jr
Gebruik Vanaf (jaartal) 1937
Gebruik Tot (jaartal) 1971
Land Nederland
Provincie
Plaats Schoonhoven
Contour ingeknepen Rechthoek
Stijl Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd