W2

Keur gevonden op een geribte brillenkoker.

Type Keuren na 1813
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam Johannes Petrus
Tussenvoegsel
Achternaam Sperna Weiland
Gebruik Vanaf (jaartal) 1831
Gebruik Tot (jaartal) 1837
Land Nederland
Provincie
Plaats Schoonhoven
Contour Vierkant
Stijl Drukletter
Symbool Cijfers