TE

TE Meesterteken van zilversmid Theodorus Eekhoff werkzaam te Leeuwarden,

van 1795 tot 1811.

Zilverkeur gevonden op een zilveren lepel uit 1807.

Mr Theodorus Eekhoff werd geboren in Groningen in 1767 en was werkzaam als zilversmid in Leeuwarden vanaf ongeveer 1795 tot 1811. Hij is overleden in 1841 te Leeuwarden.

Bekijk het zilver uit Leeuwarden van Zilver.nl

Type Gildekeuren
Figuur geen
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam Theodorus
Tussenvoegsel
Achternaam Eekhoff
Gebruik Vanaf (jaartal) 1799
Gebruik Tot (jaartal) 1811
Land Nederland
Provincie Friesland
Plaats Leeuwarden
Contour Vierkant
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd