RH

RH is het meesterteken van Roelof Helweg

Keur gevonden op een zilveren lepel uit 1799 gemaakt door Roelof Helweg, Amsterdam. schepwerker. heeft ook RH drukletters als Mr. teken.

Roelof Helweg is een zilversmid uit een bekende familie waaruit vele zilversmeden zijn voortgekomen zowel schepwerkers als grootwerkers. Over de zilversmeden van de Familie Helweg is een prachtig boek geschreven: Twee eeuwen tafelzilver door de Hr.Barend J. van Benthem.

Type Gildekeuren
Figuur geen
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam Roelof
Tussenvoegsel
Achternaam Helweg
Gebruik Vanaf (jaartal) 1776
Gebruik Tot (jaartal) 1811
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour ovaal
Stijl Schrijfletter
Symbool Cijfers Gearceerd