RAD

RAD in monogram is het meesterteken van Regnerus Andreas Dronrijp zilversmid te Visvliet van 1659 tot 1671

Het keur is gevonden op een huwelijksbeker van het Groninger type, uit 1664.

Regnerus Andreas Dronrijp was van september 1656 tot september 1659 werkzaam in de stad Groningen bij meesterzilversmid Jan Mettinck. Vervolgens trok hij uit de stad weg en vestigde zich met zijn vrouw Ettje Hillebrandi Ardingius in Visvliet. Daar kon hij zelfstandig het beroep van zilversmid uitoefenen.

Het zilvermerk visje van Visvliet
De zilveren huwelijksbeker van R.A. Dronrijp was ook voorzien van dit keur/merk in de vorm van een vis. Visvliet is een vissersplaatsje aan de Lauwers. Dit merkje, het visje, is vrijwel zeker zo oud als de beker en zal door de zilversmid afgeslagen zijn.

Lees meer over deze zilversmid en het vis merkje in: IMPOST een uitgave van het belasting & Douane Museum pagina 17

met dank aan de Hr. Peter De Reijke

Type Gildekeuren
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend
Voornaam Regnerus Andreas
Tussenvoegsel
Achternaam Dronrijp
Gebruik Vanaf (jaartal) 1659
Gebruik Tot (jaartal) 1671
Land Nederland
Provincie Groningen
Plaats Visvliet
Contour Cirkel
Stijl Monogram
Symbool Cijfers Gearceerd