S

Gekroonde S is het meesterteken van Zilversmid Johannes Laases Spannenburg uit Harlingen

Zilverkeur gevonden op een vork uit 1770.

Johannes Laases Spannenburg is een bekende Harlinger zilversmid. In het Hannemahuis te harlingen staan een aantal van zijn zilverwerken tentoongesteld; brandewijnkommen, zoutvaatjes, aansteekkomforen en een olie & azijnstel. Ook in een uitzending van Kunst & Kitsch is een zilveren tabakspot van zijn hand te zien geweest.

Johannes Laases Spannenburg werd in Harlingen gedoopt op 21 juli anno 1721. Al als dertien jarige ging hij in 1734 in de leer bij de Harlinger zilversmid Hotse Seeps Swerms. Na 12 jaar werd Spannenburg zelf meester goud- en zilversmid.

In het Fries Museum te Leeuwarden en het Victoria and Albert museum te Londen is ook zilverwerk van Spannenburgs hand te bewonderen zoals; kandelaars, zilver bestek, mosterdpotjes, brandewijnkommen en gelegenheidslepels.

Bron: Webkliks

Type Gildekeuren
Figuur kroon
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam Johannes Laases
Tussenvoegsel
Achternaam Spannenburg
Gebruik Vanaf (jaartal) 1746
Gebruik Tot (jaartal) 1804
Land Nederland
Provincie Friesland
Plaats Harlingen
Contour Schild
Stijl Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd