JW

lepel 1801 Jan Woortman, Amsterdam. schepwerker. Tot 1803 dit merk, hij heeft in 1802 zilver van een vals stadsteken voorzien en moet daarom zijn meesterteken veranderen in: WM kapitale drukletters met schreef in een rechthoek.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam Jan
Tussenvoegsel
Achternaam Woortman
Gebruik Vanaf (jaartal) 1787
Gebruik Tot (jaartal) 1802
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour ovaal
Stijl Cursief
Symbool Cijfers Gearceerd