Haas – Jan Anthonis de Haas

Een rennende haas naar links is het meesterteken van Jan Anthonis de Haas te Amsterdam  gevonden op een zilver couvert enkele lijst met hartenfilet 1807.

Gevonden op een zilveren wolmandje gemaakt in 1803.

Type Gildekeuren
Figuur Haas rennend naar links
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam Jan Anthonis
Tussenvoegsel de
Achternaam Haas
Gebruik Vanaf (jaartal) 1796
Gebruik Tot (jaartal) 1812
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd