JG – Jacobus de Gilde

JG in schrijfletter als monogram is het meesterteken van Jacobus de Gilde te Amsterdam.

Keur gevonden op een zilveren tabaksdoos gemaakt in 1751.

Zilveren tabaksdoos met afbeelding van de geometrie.

Jacobus de Gilde werd goudsmid in 1743 en stierf in 1794. Hij was een maker van zilveren tabaksdozen. In 1767 vestigde hij zich in de Anjelierstraat.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend
Voornaam Jacobus
Tussenvoegsel de
Achternaam Gilde
Gebruik Vanaf (jaartal) 1743
Gebruik Tot (jaartal) 1794
Land Nederland
Provincie Noord Holland
Plaats Amsterdam
Contour Contour
Stijl Monogram
Symbool Cijfers Gearceerd