IGW

IGW of JGW is het meesterteken van zilversmid Jacob Groeneweg

werkzaam te Haarlem van 1726 tot 1777.

Zilvermerk gevonden op een zilveren lepel met accolade gemaakt in 1776.

Jacob Groeneweg trad toe tot het Haarlemse zilversmids Gilde in 1735. Hij was er essayeur in 1737 en 1739. Hij stierf in 1777.

Ander bekend zilverwerk van Jacob Groeneweg;

  • Zilveren theebus
  • Zilveren tabaksdoos
Type Gildekeuren
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam Jacob
Tussenvoegsel
Achternaam Groeneweg
Gebruik Vanaf (jaartal) 1726
Gebruik Tot (jaartal) 1777
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Haarlem
Contour ovaal
Stijl Monogram
Symbool Cijfers Gearceerd