IY Jurjen Yskamp Harlingen

IY is het meesterteken van Jurjen Yskamp zilversmid te Harlingen,

van 1807 tot 1811. Keuren gevonden op een verguld zilveren geboortelepel met een gegoten gevlochten steel bekroond door een afbeelding van moederliefde. De lepel is gemaakt in 1809.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend
Voornaam Jurjen
Tussenvoegsel
Achternaam Yskamp
Gebruik Vanaf (jaartal) 1807
Gebruik Tot (jaartal) 1811
Land Nederland
Provincie
Plaats Harlingen
Contour Vierkant
Stijl Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd