HVDS

HVDS in een langwerpig kader is het meesterteken van zilversmid Henricus Dominicus van der Sanden die rond 1800 werkzaam was in Oirschot (N-B).

Type Gildekeuren
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend
Voornaam Henricus Dominicus
Tussenvoegsel van der
Achternaam Sanden
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal) 1800
Land Nederland
Provincie Noord Brabant
Plaats Oirschot
Contour Rechthoek
Stijl Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd