HH – Hendrik Helweg

HH is het meesterteken van Hendrik Helweg, zilversmid te Amsterdam

Gevonden op een zilver bestek uit 1839 gemaakt door Hendrik Helweg, Amsterdam. De firma Helweg heeft handgesmeed zilver gemaakt van 1753 tot 1965, zie: Twee eeuwen tafelzilver De Amsterdamse zilversmeden Helweg 1753-1965. ISBN 90-6630-360-3.

Type Keuren na 1813
Figuur anker
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam Hendrik
Tussenvoegsel
Achternaam Helweg
Gebruik Vanaf (jaartal) 1828
Gebruik Tot (jaartal) 1858
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd