GZ

GZ is het meesterteken van zilversmid Gerrit Zeeman te Hoorn

van 1778 en 1812.

Keur gevonden op een zilveren lepel uit 1798.

Zilversmid Johannes Mulder heeft zijn proefwerk bij zilversmid Gerrit Zeeman te Hoorn afgelegd.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam Gerrit
Tussenvoegsel
Achternaam Zeeman
Gebruik Vanaf (jaartal) 1778
Gebruik Tot (jaartal) 1812
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Hoorn
Contour Rechthoek
Stijl Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd