Fic1 JPN

Fic1 JPN is het meesterteken van zilversmid B. Dijkstra te Groningen van 1900 tot 1902.

Meesterteken B. Dijkstra Groningen zilversmid 1900 tot 1902

Het meesterteken is niet helemaal duidelijk, de Fi?? JPN zijn goed te zien. Het is het meesterteken van B Dijkstra ( Wed. J.P. Niekerk van Ewijk, Fa. J.P. Niekerk).

Meesterteken gevonden op een zilveren suikerstrooilepel uit 1901.

Type Keuren na 1813
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend
Voornaam B.
Tussenvoegsel
Achternaam Dijkstra
Gebruik Vanaf (jaartal) 1900
Gebruik Tot (jaartal) 1902
Land Nederland
Provincie Groningen
Plaats Groninger
Contour Vierkant
Stijl Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd