harp

  • Afbeelding harp is het meesterteken van David de Klerk zilversmid te Haarlem

Meesterteken gevonden op een lepel gemaakt ca 1770. De keuze om de afbeelding van een harp te kiezen komt waarschijnlijk uit de bijbel: David speelde, als Koning Saul een woede aanval had, voor hem op de harp om hem weer rustig te maken.

David de Klerk zilversmid vanaf 1744

David de Klerk trad toe tot het Haarlemse zilver gilde in 1744. In 1768 en 1770 was hij essayeur bij het gilde. Hij stierf in 1795. 

David de Klerk werkte in de Lodewijk de 14e stijl met versieringen naar Daniel Marot.

Bekend zilverwerk van David de Klerk;

  • Zilver bestek
  • zilver bord
  • zilveren theepot
  • zilveren suikerpot

Type Gildekeuren
Figuur Harp
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam David
Tussenvoegsel de
Achternaam Klerk
Gebruik Vanaf (jaartal) 1744
Gebruik Tot (jaartal) 1795
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Haarlem
Contour Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd