BT+

BT+ is het meesterteken van Baltus Jacobus Terpstra te Sneek 1839 tot 1864.

Meesterteken gevonden op zilveren theelepels gemaakt in 1844 in Empire stijl.

Type Keuren na 1813
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend
Voornaam Baltus Jacobus
Tussenvoegsel
Achternaam Terpstra
Gebruik Vanaf (jaartal) 1839
Gebruik Tot (jaartal) 1864
Land Nederland
Provincie Friesland
Plaats Sneek
Contour Rechthoek
Stijl Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd