Anker H.H.

Anker met H met een middenpunt H punt in een ovaal kader meesterteken van Wed. H. Helweg & Zoon

Zilversmeden te Amsterdam, het meesterteken is gebruikt van 1912 tot 1913. Keur gevonden op een zilveren groentelepel gemaakt van 1e gehalte zilver in 1913.

Type Keuren na 1813
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend
Voornaam Wed. H. en H.R.C. en H.R.C
Tussenvoegsel
Achternaam Helweg & Zoon Helweg Sr en Helweg Jr.
Gebruik Vanaf (jaartal) 1912
Gebruik Tot (jaartal) 1913
Land Nederland
Provincie
Plaats
Contour Ovaal Contour
Stijl Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd