AK1

meesterteken zilversmid Andries Cornelis Kooiman Schoonhoven

AK1 is het meesterteken van zilversmid Andries Cornelis Kooiman

werkzaam te Schoonhoven van 1893 tot 1920. Andries Cornelis Kooiman werd zilversmid te Schoonhoven op 14 april 1893. Hij zette het bedrijf van zijn vader zilversmid Jacob Kooiman. Het bedrijf was opgericht door zijn grootvader Adrianus G.Kooiman na wiens overlijden het bedrijf was voortgezet door zijn Weduwe A.G. Kooiman.

Meesterteken gevonden op een zilveren bonbonmand.

Andries Cornelis Kooiman overleed op 23 maart 1920. Na zijn overlijden wordt het bedrijf overgedaan aan meesterknecht Pieter Baardwijk.

Wilt u meer lezen over de zilversmid familie Kooiman? Lees dan verder in de Historische vereniging Schoonhoven

Type Keuren na 1813
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend
Voornaam Andries Cornelis
Tussenvoegsel
Achternaam Kooiman
Gebruik Vanaf (jaartal) 1893
Gebruik Tot (jaartal) 1920
Land Nederland
Provincie
Plaats
Contour Vierkant
Stijl Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd