Anker

tasbeugel met haak ca 1790 Jan Pieters Ankringa, Leeuwarden.

Type Gildekeuren
Figuur anker
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam Jan Pieters
Tussenvoegsel
Achternaam Ankringa
Gebruik Vanaf (jaartal) 1790
Gebruik Tot (jaartal) 1812
Land Nederland
Provincie Friesland
Plaats Leeuwarden
Contour Cirkel
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd