E – jaarletter 1836

Jaarletter E voor 1836 Nederlands zilver

Type Keuren vanaf 1813
Figuur
Soort Jaarletter
Persoon Bekend
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1836
Gebruik Tot (jaartal) 1836
Land Nederland
Provincie
Plaats
Contour Cirkel
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd