P – jaarletter 1899

P jaarletter 1899

Type Keuren na 1813
Figuur P
Soort Jaarletter
Persoon Bekend
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1899
Gebruik Tot (jaartal)
Land Nederland
Provincie
Plaats
Contour Cirkel
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd