Jaarletter i met ster

Jaarletter van 1868 met een ster

Jaarletter i van 1868 met een ster gebruikt in Den Haag.

De ster naast de jaarletter geeft aan dat de verantwoordelijke keurmeester van de waarborg in dat jaar is overleden of vervangen. De keurmeester was verantwoordelijk voor de in zijn jaar afgeslagen goud en zilverkeuren. Werden er fouten of fraude geconstateerd dan wist men welke keurmeester verantwoordelijk was. Vaak zie je een stip in de jaarletter maar in deze jaarletter dus een ster.

Type Keuren na 1813
Figuur
Soort Jaarletter
Persoon Bekend
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1868
Gebruik Tot (jaartal) 1868
Land Nederland
Provincie
Plaats
Contour Cirkel
Stijl Cursief
Symbool Cijfers Gearceerd