E – jaarletter 1814

De eerst, door heel het Koninkrijk der Nederlanden gebruikte, jaarletter E van 1814

Het eerste alfabet is met de jaarletter E begonnen als voortzetting van de letters a,b,c en d van het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon.

Type Keuren na 1813
Figuur
Soort Jaarletter
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1814
Gebruik Tot (jaartal) 1814
Land Nederland
Provincie Geheel Nederland
Plaats
Contour Cirkel
Stijl Cursief Schrijfletter
Symbool Cijfers Gearceerd