D

D is de jaarletter van 1913 met een komma en een punt

In deze jaarletter D voor zilverwerk gemaakt in 1913. Deze D is afgeslagen in Amsterdam. Curieus detail zijn de komma en punt in de D. Als een keurmeester binnen het jaarvak van de letter werd vervangen door ziekte, overlijden of een andere reden dan werd er een punt, ster of komma in de letter geplaatst om bij fraude te kunnen achterhalen welke keurmeester de leiding had.

Type Keuren na 1813
Figuur
Soort Jaarletter
Persoon Bekend
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1913
Gebruik Tot (jaartal) 1913
Land Nederland
Provincie
Plaats Amsterdam
Contour Cirkel
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd