Zwaardje 1814 -1906

Op de foto een mooi duidelijke afslag van het oude zwaardje, het Nederlands klein keur voor zilver. Dit zwaardje is gebruikt van 1814 tot 1906. Dit zwaardje is kleiner, korter en het heeft dat kleine open rondje in het midden anders dan de twee andere latere zwaardjes. U heeft er een geoefend oog voor nodig en het keur moet goed schoon zijn maar dan is het te herkennen en te onderscheiden van de latere zwaardjes. Het meesterteken boven het zwaardje is van Van Kempen te Voorschoten.

Type Keuren na 1813
Figuur
Soort gehalteteken
Persoon Bekend
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1814
Gebruik Tot (jaartal) 1906
Land Nederland
Provincie
Plaats
Contour Rechthoek
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd