GK klavertje

Een schild met een verdeelstreep over het midden, boven de streep GK en onder de streep een klaverblad = het meesterteken van Gottlieb Kurz zilversmid te Schwabish-Gmund, 2e helft 20ste eeuw.

Keur gevonden op een zilveren kandelaar die ook gemerkt was met het landsmerk van Duitsland en een modern herkeur.

Type Keuren na 1813
Figuur klaver
Soort Meesterteken
Persoon Bekend
Voornaam Gottlieb
Tussenvoegsel
Achternaam Kurz
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal)
Land Duitsland
Provincie
Plaats Schwabish-Gmund
Contour Schild
Stijl Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd