Bennewitz

Winkeliersmerk van Bennewitz, afgeslagen op een dienblaadje of een koektrommelschotel gemaakt door de wed.Jac.H. Stellingwerf & Abraham Bernardus van Grasstek

Type Keuren na 1813
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal)
Land Nederland
Lees verder