Casper Rennefeld zilversmid te Amsterdam

JR

JR is het meesterteken van zilversmid Casper Rennefeld

werkzaam te Amsterdam van 1836 tot 1876.

Keur gevonden op een mesheft.

Type Keuren na 1813
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam Johan Casper
Tussenvoegsel
Achternaam Rennefeld
Gebruik Vanaf (jaartal) 1836
Gebruik Tot (jaartal) 1876
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour Vierkant
Stijl Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd