vork 1805 Sebastiaan Gijsbertus de Mare, Utrecht. rijksstempelmerk voor oude in de handel terugkerende werken, welke van vroeger gangbare keurtekenen zijn voorzien.

Type Gildekeuren
Figuur bijltje
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1853
Gebruik Tot (jaartal) 1927
Land Nederland
Provincie
Plaats
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd