W

mes 1781 Klaas de Graaff, Alkmaar [dit mes in roggehuiden schede met zilveren monturen].

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1781
Gebruik Tot (jaartal)
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Alkmaar
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd