S1

melkkan 1846 Theodorus Gerardus Bentveld, Amsterdam.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam Jan Berend
Tussenvoegsel
Achternaam Schöne Jr.
Gebruik Vanaf (jaartal) 1815
Gebruik Tot (jaartal) 1850
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd