Vork 1752 – Twee leeuwen – Johannes de Vries

Vork 1752 Johannes de Vries, Sneek.

Type Gildekeuren
Figuur 2 leeuwen
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal) 1812
Land Nederland
Provincie Friesland
Plaats
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd