jhb.

theeduim

Type Keuren na 1813
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam J.H.
Tussenvoegsel van den
Achternaam Bergh
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal)
Land
Provincie
Plaats Schoonhoven
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd