ADV – weduwe Arend de Vries

vork 1788/89 weduwe Arend de Vries, Femmigje Bucking, Meppel. De weduwe Femmigje Bucking zette met het Mr. teken van haar overleden man de zaak voort vanaf 1786 tot 1820.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam weduwe Femmigje Bucking
Tussenvoegsel
Achternaam weduwe van Arend de Vries
Gebruik Vanaf (jaartal) 1786
Gebruik Tot (jaartal) 1812
Land Nederland
Provincie Drente
Plaats Meppel
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd