mes 1781 Klaas de Graaff, Alkmaar [dit mes in roggehuiden schede met zilveren monturen]. stadmerk = geopende burcht.

Type Gildekeuren
Figuur burcht
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal) 1807
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Alkmaar
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd